Sudut Iklan

Ruang Iklan

Saturday, 7 June 2014

Usah putus asa dapatkan rahmat Allah


Su’ul Khatimah bererti saat pengakhiran nyawa manusia dalam keadaan buruk. Ada beberapa faktor menjadikan seseorang itu menghadapi su’ul khatimah. Antaranya ialah membuat bidaah.

Bidaah adalah perbuatan menyimpang daripada jalan Allah SWT. Amat sedikit manusia yang melakukan bidaah menghadapi saat kematian dalam keadaan beriman.

Selain itu, melambat-lambatkan bertaubat kepada Allah juga adalah tanda su’ul khatimah. Diceritakan dalam al-Quran bagaimana orang yang melambat-lambatkan taubat didatangi Malaikat Maut. Dia berkata:

“Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke (dunia) agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan.” Lalu dikatakan kepadanya, “Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.” (Surah al-Mukminum Ayat 99-100).

Manusia tidak harus berputus asa daripada berusaha mendapatkan rahmat Allah SWT. Jangan sampai ketika nyawa berada di hujung, barulah hendak bertaubat. Allah berfirman:

“Dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang Kami telah berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; Lalu dia berkata: “Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh?” Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan.” (Surah al-Mukminum Ayat 10-11).

Satu lagi tanda su’ul khatimah ialah orang yang tidak istiqamah dalam melakukan ketaatan. Manusia yang berpaling daripada menuju jalan Allah dan lebih mengutamakan perkara yang salah, maka dia sebenarnya memiliki tanda berkenaan.
Allah berfirman: “Maka tatkala mereka berpaling (daripada kebenaran), Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.”

Selain itu, manusia yang terlalu banyak berangan juga akan menghadapi su’ul khatimah. Lazimnya, mereka yang terlalu banyak berangan cenderung kepada syahwat dan kesenangan dunia, menyebabkan hati mereka tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah.

Imam al-Qurtubhi berkata: “Ketinggian angan-angan adalah penyakit kronik. Ketika ia menguasai hati maka rosaklah keseimbangannya, susah pengubatannya, penyakit tidak meninggalkannya, ubat tidak menyelamatkannya. Bahkan doktor angkat tangan dan ahli hikmah dan ulama putus asa akan kesembuhannya.”

Sumber Ensaiklopedia Kiama

No comments:

Post a Comment